Enter your registered email:
Indtast ny adgangskode:

DYREVELFÆRD

Mennesker har draget nytte af dyr som ressource, siden mennesket udviklede sig til en selvstændig art, men vores brug af dyr har på forskellige tidspunkter haft forskellig betydning. Før industrialiseringen havde dyrene for eksempel meget større betydning som arbejdskraft end nu, hvor dyrene til gengæld har stor betydning for fødevaresikkerheden, fordi jordens befolkning vokser hastigt. Dyr har således indgået i vores forbrugsmønstre til alle tider, og brugen af dyrepels som beklædningsgenstand har til alle tider været en måde for mennesker at holde varmen på.

I dag kan der argumenteres for, at pels er et unødvendigt luksusprodukt, fordi der findes alternativer, som forbrugeren kan bruge til at holde varmen. Det er imidlertid ikke et holdbart argument. Så længe vi som mennesker bruger dyr i forskellige sammenhænge, adskiller pels sig ikke fra bøffer og uld. Det Dyreetiske Råd under Justitsministeriet skriver om emnet:

Hvis man som udgangspunkt opfatter pels som en vare på lige fod med andre varer, vi får fra dyr, bliver det vanskeligt at se, på hvilken måde pels skulle adskille sig som et særligt luksusprodukt. I vores samfund omgiver vi os med produkter, der ikke er nødvendige for os, og definitionen af, hvornår noget er luksuriøst, kan derfor forekomme noget tilfældigt. Det er for eksempel vanskeligt at argumentere for, hvorfor pels skulle være mere luksuriøst end kød, da der i vores del af verden findes rigeligt med erstatningsmuligheder for begge. Og hvis man vælger at brede diskussionen ud til at dække miljøhensyn, kan pels synes mindre luksuriøst end kødspiseri, idet man kan argumentere for brugen af pels som et mere miljøvenligt produkt end syntetiske materialer, og mod produktion af kød, som giver større miljøbelastning og ringere energiudnyttelse af jorden end planteproduktionen.

Etisk betragtet er det altså ikke rimeligt at betragte pels som en unødvendig luksusvare, så længe vi ikke anlægger den samme betragtning på det at spise kød. For alle dyrehold gælder det, at dyrevelfærden bør have et højt niveau. Alle dyr skal behandles ordentligt, mens de lever, og aflivningen af dyrene skal ske på en ordentlig måde. Dansk minkavl er reguleret af både dansk lovgivning og EU-lovgivning. De danske bestemmelser er lavet i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse.

Dyr opdrættes af mange årsager: for kød, mejeriprodukter, læder, uld, fåreskind, cashmere, silke og pels. Det påhviler dem, der holder husdyr at sikre, at dyrene i deres pleje bliver behandlet humant. Dette ansvar bliver taget meget alvorligt af pelsdyravlere.

De fleste skind der sælges internationalt er opdrættet. Pelsdyr er blevet selektivt avlet i over 100 år og er ikke det samme som deres vilde artsfæller. Ikke alene er der love og branchekodeks og gårdcertificerings programmer, der regulerer dyrevelfærd på pelsdyrfarme, men et dyrs helbred vises i dens pels først - så det er i alles interesse at passe dyrene godt.

Godt to tredjedele af skind solgt internationalt kommer fra EU-lande og Nordamerika, resten kommer fra lande som Argentina, Kina, Ukraine og Rusland. Dyrevelfærd er i centrum for pelsdyravl og i enhver jurisdiktion er der love og bestemmelser om dyrevelfærd. Avlerne selv tilskynder regeringer til at gennemføre dyrevelfærds regler, der er baseret på videnskabelig forskning og i de store pels landbrugslande, arbejder avlerne sammen med veterinære forskere, for at skabe frivillige standarder og certificerings programmer - for eksempel Welfur programmet i EU.

Pelsdyravlere understøtter igangværende akademisk dyrevelfærdsforskning, herunder forskning i den bedste mad, bur forhold og dyrlægebehandling for opdrættede pelsdyr.

Pelsdyravl er en vigtig del af de lokale landbrugsøkonomier. Pelsdyrfarme er særligt velegnet til fjerntliggende nordlige klima, hvor velegnet agerjord er sjælden, og rigtig mange pelsfarme understøtter familier og lokalsamfund i landdistrikter, hvor klima og miljø gør det vanskeligt at dyrke mange forskellige arter/afgrøder. Pelsdyrfarme er ofte gået i arv fra generation til generation sammen med de særlige færdigheder, der er nødvendige. Pelsdyravlere er stolte af deres traditioner og deres dyr.

Vi kræver, at alle vore leverandører og deres underleverandører overholder følgende:

 • ·​Al pels anvendt i produktion til/for vores firma, skal overholde lokal lovgivning.
 • ·​Al pels anvendt i produktion til/for vores firma, skal stamme fra farmede dyr.
  • ​​Farmerne skal tilsikre, at dyrene kan leve i god overensstemmelse med dets natur.
  • ​Farmerne skal tilsikre, at dyrenes naturlige adfærdsmæssige behov er opfyldt.
  • ​Farmerne skal tilsikre, at dyrenes burstørrelse og indretning sikrer at dyrenes kan udføre artsspecifikke adfærdsmæssige elementer.
  • ​Farmerne skal tilsikre, at burene er udstyret med elementer (legetøj mv) for at sikre ikke stereotype adfærd.
  • ​Farmerne skal tilsikre, at bursystemet sikrer, at dyrene er godt og forsvarligt overvåget.
  • ​Farmerne skal tilsikre, at der udføres periodiskdyrlægetilsyn.
  • ​Farmerne skal tilsikre, at aflivning af dyr foretages hurtigt og smertefrit ’ud af burene’ og transport er derfor ikke relevant.
 • ·​Al pels anvendt i produktion til/for vores firma er af ikke-truede arter.
 • ·​Al pels anvendt i produktion til/for vores firma kan importeres og anvendes lovligt i Danmark og EU.

Vi kan yderligere oplyse, at vi overholder DMOGT’s code of conduct på området, ligesom vi skal præcisere, at lovgivning både nationalt og internationalt bliver overholdt.

Du kan læse mere om dyrevelfærd her:

Natural Fur - The responsible choice

http://wearefur.com

http://www.danishfurtrade.dk/

http://www.kopenhagenfur.com/media/61360/kf_dyrevelf_rd_opdatering_230915.pdf

​​

COMPANY DETAILS

PELSNOER A/S

VAT.: DK81685517

OUR ADD​RESS

Vallensba​ekvej 18A, 2605 Broendby

Den​mark

CONTACT US